С натискането на бутона по-горе, се съгласявате, че имате навършени 16 години, Общите условия на Алеоп ЕООД, Условията за защита на личните данни

Запиши се и участвай за награди

С натискането на бутона по-горе, се съгласявате, че имате навършени 16 години, Общите условия на Алеоп ЕООД, Условията за защита на личните данни

както и с

Общите условия на играта
НаградаВключи се

__

Награда

С всяка регистрация във формата по-горе увеличаваш шансовете да грабнеш нашата страхотна награда - Комплект преса за коса и сешоар Remington D3012GPА ето и малко подробности за него:

ЧЕРЕН ПЕТЪК

Правила

Alleop © Bcичĸи пpaвa зaпaзeни! Koпиpaнeтo и изпoлзвaнeтo нa мaтepиaли oт caйтa бeз изpичнo paзpeшeниe e пpecтъплeниe и e нaĸaзyeмo oт Зaĸoнa.

Харесваш ни? Покажи ни го:

Правила

__

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА

„Играй & Спечели комплект преса за коса и сешоар Remington“

1.Общи разпоредби.

1.1. Настоящата онлайн активност „Играй & Спечели комплект преса за коса и сешоар Remington“, наричана накратко „Играта“, се организира и провежда от "Алеоп" ЕООД, ЕИК: 205723701, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1151, вилна зона Врана-Лозен триъгълника, ул. "Лозен" 6, наричан накратко „Организатор“

1.2. Играта се организира и провежда за период от 11.04.23 г. до 23:59ч на 31.07.23 г.

1.3. Участвайки в Играта, участниците задължително приемат настоящите Общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на адрес https://igra.alleop.bg

1.4. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт.

1.5. Със записването за участие в играта участникът се съгласява неговите контактни данни да бъдат използвани за маркетингови и рекламни цели, изпращане на търговски оферти (кратки текстови съобщения, лични cъoбщeния и ел. писма).

2. Право на участие в Играта.

2.1. С изключение на изрично посочените в т. 2.2. от Общите условия, право на участие в „Играта“ имат всички потребители, без значение дали са пазарували от Alleop досега или не.

2.2. В Играта нямат право да участват:

А) Юридически лица или организации, независимо от техния характер, форма и стопанска цел.

Б) Физически лица, ненавършили 16-годишна възраст.

3. Механизъм на Играта.

3.1. За да се включи в Играта всеки участник следва да:

3.1.1. Посети интернет страницата - https://igra.alleop.bg

3.1.2. Се регистрира, попълвайки в регистрационната форма своето име и имейл, а също и да отбележи, че се съгласява с Правилата на играта, както и личните ѝ/му данни да бъдат обработвани, съгласно целите на Играта и политиката на Алеоп ЕООД.

3.1.3. Натисне бутона „Регистрирай се“.

За валидно се счита единствено това участие, изпълнило всички условия, поместени в т.3.1.1., 3.1.2. и 3.1.3.

3.2. Участие заявява всеки потребител, има желание да се включи, изпълнявайки условието от точка 3.1.

3.3. Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“, независимо от броя на направените регистрации.

3.4. За успешно регистриран участник се счита този потребител, изпълнил описаното в т.3.1.

3.5. За валидни ще се считат регистрации, направени в обявения в т.1.2. период.

4. Награда.

4.1. Наградата в „Играта“ ще бъде 1 брой Комплект преса за коса и сешоар Remington D3012GP

4.2. Печелившият участник се определя на случаен принцип, чрез софтуер за разбъркване на участващите в играта.

4.3. Наградата не може да бъде заменяна с продукти или услуги, различни от посоченото в т. 4.1.

4.4. Печелившият yчacтник ще бъде известен чpeз персонално съобщение на имейл адреса, който е предоставил при регистрация, за спечелването на наградата. Той e длъжен в срок от 5 дни да се свърже с Организатора, за да се уточнят данните за получаването на обявената в т.4.1 Награда.

4.5. Правото за получаване на Наградата е персонално и не може да бъде преотстъпвано на трети лица.

4.6. Участник, непотърсил спечелената Награда в срока, упоменат в т.4.4, считано от датата на изпращане на имейла, губи правото да я получи.

4.7. При възникване на ситуация от т. 4.6. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на друг, впоследствие изтеглен участник, който отговаря на Условията за участие в Играта.

4.8. Печелившият участник ще бъде обявен в 18:00 ч. на 01.08.23 г. чрез пост на Facebook страницата на Alleop - https://www.facebook.com/alleop.bg/

5. Права и задължения на Организатора.

5.1. Организаторът се задължава да предостави Наградата на подадения от печелившия участник личен адрес, след потвърждението му от страна на печелившия.

5.2. Организаторът има право да дисквалифицира участници по правилата на настоящите общи условия без допълнително уведомление.

5.3. В сила от 01.01.2017г. е промяна в законодателната рамка за получаването на награди от игри със стойност над 30лв. Тя следва да се декларира от спечелилия, което означава, че организаторът е задължен да изготви служебна бележка за стойността на наградата. Организаторът се задължава, заедно с всяка награда с пазарна стойност над 30 лева, да осигури и предостави на участник, който е спечелил награда на стойност над 30 лева, удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

6. Публичност и лични данни.

6.1. С участието в настоящата Игра, участниците се съгласяват, в случай на спечелване на награда, тeхнитe имена и имейл адреси да бъдат публикувани в блог статия на сайта на https://alleop.bg/

Участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да се свържат с тях на предоставените от тях данни с цел известяване за спечелването на наградата, уточняване на получаването на наградата.

6.2. Организаторът полага дължимата грижа, събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, както и всички разпоредби свързани с GDPR (General Data Processing Regulation).

6.3. Организаторът отговаря за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

7. Отговорност.

7.1. Организаторът не носи отговорност за недоставена награда, поради некоректно посочени данни от участникът, обявен за печеливш.

7.2. Всеки от участниците носи персонална отговорност за съдържанието на своите данни, попълнени във формата за регистрация, които се изпращат до Организатора.

8. Прекратяване на Играта.

8.1. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите "Официални условия и правила", в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на "Официалните условия и правила" от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

Успех!

Екипът на Alleop :)

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА

„Играй & Спечели комплект преса за коса и сешоар Remington“

1.Общи разпоредби.

1.1. Настоящата онлайн активност „Играй & Спечели комплект преса за коса и сешоар Remington“, наричана накратко „Играта“, се организира и провежда от "Алеоп" ЕООД, ЕИК: 205723701, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1151, вилна зона Врана-Лозен триъгълника, ул. "Лозен" 6, наричан накратко „Организатор“

1.2. Играта се организира и провежда за период от 11.04.23 г. до 23:59ч на 31.07.23 г.

1.3. Участвайки в Играта, участниците задължително приемат настоящите Общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на адрес https://igra.alleop.bg

1.4. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт.

1.5. Със записването за участие в играта участникът се съгласява неговите контактни данни да бъдат използвани за маркетингови и рекламни цели, изпращане на търговски оферти (кратки текстови съобщения, лични cъoбщeния и ел. писма).

2. Право на участие в Играта.

2.1. С изключение на изрично посочените в т. 2.2. от Общите условия, право на участие в „Играта“ имат всички потребители, без значение дали са пазарували от Alleop досега или не.

2.2. В Играта нямат право да участват:

А) Юридически лица или организации, независимо от техния характер, форма и стопанска цел.

Б) Физически лица, ненавършили 16-годишна възраст.

3. Механизъм на Играта.

3.1. За да се включи в Играта всеки участник следва да:

3.1.1. Посети интернет страницата - https://igra.alleop.bg

3.1.2. Се регистрира, попълвайки в регистрационната форма своето име и имейл, а също и да отбележи, че се съгласява с Правилата на играта, както и личните ѝ/му данни да бъдат обработвани, съгласно целите на Играта и политиката на Алеоп ЕООД.

3.1.3. Натисне бутона „Регистрирай се“.

За валидно се счита единствено това участие, изпълнило всички условия, поместени в т.3.1.1., 3.1.2. и 3.1.3.

3.2. Участие заявява всеки потребител, има желание да се включи, изпълнявайки условието от точка 3.1.

3.3. Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“, независимо от броя на направените регистрации.

3.4. За успешно регистриран участник се счита този потребител, изпълнил описаното в т.3.1.

3.5. За валидни ще се считат регистрации, направени в обявения в т.1.2. период.

4. Награда.

4.1. Наградата в „Играта“ ще бъде 1 брой Комплект преса за коса и сешоар Remington D3012GP

4.2. Печелившият участник се определя на случаен принцип, чрез софтуер за разбъркване на участващите в играта.

4.3. Наградата не може да бъде заменяна с продукти или услуги, различни от посоченото в т. 4.1.

4.4. Печелившият yчacтник ще бъде известен чpeз персонално съобщение на имейл адреса, който е предоставил при регистрация, за спечелването на наградата. Той e длъжен в срок от 5 дни да се свърже с Организатора, за да се уточнят данните за получаването на обявената в т.4.1 Награда.

4.5. Правото за получаване на Наградата е персонално и не може да бъде преотстъпвано на трети лица.

4.6. Участник, непотърсил спечелената Награда в срока, упоменат в т.4.4, считано от датата на изпращане на имейла, губи правото да я получи.

4.7. При възникване на ситуация от т. 4.6. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на друг, впоследствие изтеглен участник, който отговаря на Условията за участие в Играта.

4.8. Печелившият участник ще бъде обявен в 18:00 ч. на 01.07.23 г. чрез пост на Facebook страницата на Alleop - https://www.facebook.com/alleop.bg/

5. Права и задължения на Организатора.

5.1. Организаторът се задължава да предостави Наградата на подадения от печелившия участник личен адрес, след потвърждението му от страна на печелившия.

5.2. Организаторът има право да дисквалифицира участници по правилата на настоящите общи условия без допълнително уведомление.

5.3. В сила от 01.01.2017г. е промяна в законодателната рамка за получаването на награди от игри със стойност над 30лв. Тя следва да се декларира от спечелилия, което означава, че организаторът е задължен да изготви служебна бележка за стойността на наградата. Организаторът се задължава, заедно с всяка награда с пазарна стойност над 30 лева, да осигури и предостави на участник, който е спечелил награда на стойност над 30 лева, удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

6. Публичност и лични данни.

6.1. С участието в настоящата Игра, участниците се съгласяват, в случай на спечелване на награда, тeхнитe имена и имейл адреси да бъдат публикувани в блог статия на сайта на https://alleop.bg/

Участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да се свържат с тях на предоставените от тях данни с цел известяване за спечелването на наградата, уточняване на получаването на наградата.

6.2. Организаторът полага дължимата грижа, събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, както и всички разпоредби свързани с GDPR (General Data Processing Regulation).

6.3. Организаторът отговаря за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

7. Отговорност.

7.1. Организаторът не носи отговорност за недоставена награда, поради некоректно посочени данни от участникът, обявен за печеливш.

7.2. Всеки от участниците носи персонална отговорност за съдържанието на своите данни, попълнени във формата за регистрация, които се изпращат до Организатора.

8. Прекратяване на Играта.

8.1. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите "Официални условия и правила", в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на "Официалните условия и правила" от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

Успех!

Екипът на Alleop :)

Характеристики:

Мощност: 2000 W 
➤ Йонизирана керамична решетка - осигурява равномерна температура и се бори със статичния ефект
➤ 3 температурни настройки
➤ 2 скорости
➤ ЕКО режим за пестене на енергия
➤ Студена въздушна струя Cool Shot
➤ Концентратор
➤ Подвижна задна решетка за по-лесно почистване
➤ Закачалка

Естествено, плочите на пресата са с керамично покритие за равномерно разпределение на топлината без горещи ядра, които биха увредили косата. Подвижна горна плоча за плътно прилепване и резултат с по-малко повторения за допълнителна защита и по-лесна работа. Максималната температура на пресата за коса Remington S1450 е 215 градуса и гарантира добър резултат в домашни условия.

Сешоар Remington Power Dry D3010 е с 2000 вата мощност за сигурен резултат всеки път. Керамичната му вътрешна решетка ще разпределя равномерно топлината, а подвижната задна решетка ще улесни почистването и удължи живота на сешоара. Йонизиращата му система се грижи за по-малко наелектризиране, а студена струя CoolShot за фиксиране е поместена на удобен бутон.

Характеристики:

➤ Компактен дизайн

➤ Плочи с керамично покритие
➤ Настройка за висока температура - 215 ° C
➤ Бързо загряване - готова за употреба за 30 секунди
➤ Бутон ВКЛ / ИЗКЛ
➤ LED индикатор за стартиране
➤ Гъвкава плоча - за превъзходно подравняване
➤ Универсално напрежение
➤ Въртящ се кабел

+

Играта се провежда за период от днес /11.04.23 г./ до неделя /31.07.23 г./ включително. Победителят ще бъде един, като ще бъде избран на случаен принцип, посредством специален софтуер. Обявяването на печелившия участник ще се случи в четвъртък /01.08.23 г./ в 18:00 часа посредством пост на нашата Facebook страница.

Повече подробности за официалните правила на играта ще откриете по-долу: